A. DOKUMENTY REKRUTACYJNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Rekrutacyjnego
Załącznik nr 2 – Deklaracja udziału w projekcie i oświadczenia
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo
Załącznik nr 5 – Wzór karty oceny FORMALNEJ Formularza Rekrutacyjnego
Załącznik nr 6 – Wzór Karty oceny MERYTORYCZNEJ Formularza Rekrutacyjnego
Załącznik nr 7 – Wzór Karty oceny Testu kompetencji i rozmowy z doradcą zawodowym
Załącznik nr 8 – Wzór Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego

 

B. ZWROT KOSZTÓW

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI ORAZ DOJAZDU
Załącznik nr 1 – WNIOSEK o zwrot kosztów przejazdu
Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE samochód własny – zwrot kosztów
Załącznik nr 3 – UMOWA UŻYCZENIA samochód użyczony – zwrot kosztów
Załącznik nr 4 – WNIOSEK o zwrot kosztów OPIEKI
Załącznik nr 5 – OŚWIADCZENIE OPIEKA
Załącznik nr 6 – Wzór Umowy zlecenia OPIEKA

 

C. PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Załącznik nr 1 – Wzór Biznesplanu
Załącznik nr 2 – Karta Oceny FORMALNEJ Biznesplanu
Załącznik nr 3 – Karta Oceny MERYTORYCZNEJ Biznesplanu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o de minimis
Załącznik nr 5 – Wniosek o ponowne rozpatrz Biznesplanu
Załącznik nr 6 – Wzór Umowy na wsparcie finansowe
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o VAT
FORMULARZ-POMOCY-DE-MINIMIS

 

D1. ROZLICZENIE DOTACJI

rodzaje wydatków kwalifikujących się do rozliczenia DOTACJI – por.: REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

D2. ROZLICZENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

rodzaje wydatków kwalifikujących się do finansowania comiesięcznego – por.: REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI