Informujemy, że zakończono ocenę formalną formularzy rekrutacyjnych. W wyznaczonym terminie wpłynęło 89 zgłoszeń. Pozytywna weryfikację formalną przeszło 57 zgłoszeń, a w trakcie uzupełnień jest 27 zgłoszeń. Osoby, których wnioski wymagają uzupełnień, zostały już powiadomione lub zostaną powiadomione w dniu dzisiejszym tj. 16.02.2018 r.
Planowany termin ogłoszenia wyników oceny merytorycznej: 22.02.2018 r. (czwartek)
Planowany termin rozpoczęcia doradztwa zawodowego: 23.02.2018 r.(piątek)

 

Najbliższy termin składania wniosków od 12.01. do 1.02.2018 r.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych Dokumentów Rekrutacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”.

Dokumenty Rekrutacyjne można składać:

  • osobiście w Biurze Projektu lub biurach lokalnych (patrz: Kontakt) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00
  • lub przesłać pocztą/ kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu, tj.: ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów

Za dzień złożenia Dokumentów Rekrutacyjnych uznaje się dzień, w którym dokumenty zostaną złożone w Biurze.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zamieszczoną w zakładce „Dokumenty”


Zapraszamy do udziału w projekcie!!!