Informujemy, że zakończono ocenę formalną formularzy rekrutacyjnych. W wyznaczonym terminie wpłynęło 89 zgłoszeń. Pozytywna weryfikację formalną przeszło 57 zgłoszeń, a w trakcie uzupełnień jest 27 zgłoszeń. Osoby, których wnioski wymagają uzupełnień, zostały już powiadomione lub zostaną powiadomione w dniu dzisiejszym tj. 16.02.2018 r.
Planowany termin ogłoszenia wyników oceny merytorycznej: 22.02.2018 r. (czwartek)
Planowany termin rozpoczęcia doradztwa zawodowego: 23.02.2018 r.(piątek)

 

Przypominamy, że formularze zgłoszeniowe przyjmowane są jeszcze do czwartku włącznie (01.02.2018 r.) w godzinach od 8.00 do 16.00 w Leżajsku, Rzeszowie i Jaśle.

 

W dniu 26.01.2018 r. (piątek) w godzinach 8.00-16.00 organizowane jest spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie udziału w projekcie wraz z możliwością złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Miejsce spotkania:
Młodzieżowe Centrum Kariery, OHP w Jaśle, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 38-200 Jasło.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

W dniu 19.01.2018 r. (piątek) o godzinie 16.00 organizowane jest spotkanie informacyjne w sprawie udziału w projekcie.
Miejsce spotkania:
Cech Rzemiosł Różnych w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 5, 37-300 Leżajsk.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Najbliższy termin składania wniosków: od 12.01. do 1.02.2018 r.
Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych Dokumentów Rekrutacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”.